Zajęcia terapeutyczne dla dzieci | Tuptu

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci

W naszych placówkach kompleksowo dbamy o rozwój naszych podopiecznych – są to zarówno grupowe zajęcia edukacyjne, prowadzone przez opiekunki i pedagogów, jak również indywidualne zajęcia terapeutyczne, pomagające bądź skorygować, bądź wspomagać rozwój dziecka.

Zebra Terapia Tuptu Warszawa

Zajęcia terapeutyczne

Zakres oferty zajęć terapeutycznych różni się w zależności od lokalizacji i możliwości lokalowych, zgodnie z listą.

Przed decyzją o wyborze dodatkowych zajęć terapeutycznych nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji, zasugerują odpowiedni rodzaj i częstotliwość zajęć.

Zajęcia logopedyczne

Indywidualne zajęcia poprawiające motorykę narządów mowy, korygujące wady wymowy i podnoszące sprawność językową.
Czas trwania – około 30 minut

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Indywidualne zajęcia wspomagające prawidłowy rozwój w sferze społecznej, emocjonalnej, intelektualnej i propriocepcji.
Czas trwania – około 30 minut

Terapia ręki

Indywidualne zajęcia zwiększające zdolności manipulacyjne dłoni.
Czas trwania – około 30 minut

Rehabilitacja ruchowa

Indywidualne zajęcia dostosowane do wad i nieprawidłowości postawy ciała oraz funkcji lokomocyjnych u dzieci. Wspomagające prawidłowy rozwój ruchowy.
Czas trwania – około 45 minut

Spotkania z psychologiem

Indywidualne spotkania dziecka z psychologiem, wspierające rozwój dziecka, program ustalany indywidualnie.
Czas trwania – około 30 minut

Konsultacja psychologiczna dla rodzica

Indywidualne spotkania rodzica z psychologiem.
Czas trwania – około 45 minut

Wczesne wspomaganie rozwoju

Indywidualne zajęcia realizowane przez zespół logopedy, psychologa, terapeuty, kompleksowo wspierające rozwój dziecka.
Zakres i czas trwania ustalany indywidualnie

Trening umiejętności społecznych

Zajęcia w małej grupie (3-5 osobowe), rozwijające umiejętności komunikacji i współpracy w grupie.
Czas trwania – około 45 minut

Masz pytanie?

Zachęcamy do kontaktu z placówką lub do przesłania pytań za pomocą poniższego formularza.